میثم صفدری هستم مدرس و تعمیرکار موبایل

که بعد از گذراندن دوره های آموزش تعمیرات موبایل به صورت حضوری و دریافت چند مدرک در این زمینه ، فروشگاه و تعمیرگاه موبایلی به نام دکتر موبایل را تاسیس و شروع به فعالیت کردم.

در همان دوران ضبط و انتشار ویدئوهای آموزشی مربوط به موبایل را در فضای مجازی آغاز کرده و با استقبال خوبی روبرو شدم.

در حال حاضر مدرس اصلی جلسات باشگاه نخبگان موبایل هستم و با افتخار علم و تجربیات خود را در اختیار شما میگذارم.

با آرزوی پیشرفت هر روز شما